Spar til egen bolig med BSU sparekonto
Boligsparing for ungdom er en av de beste spareordningene du kan skaffe deg, så lenge du er under 33 år. Som navnet tilsier, du sparer til egen bolig med en BSU­konto i en eller annen bank som tilbyr dette, og får flere unike fordeler. Deler av disse fordelene er inkludert i den norske Skatteloven, og er dermed ikke gjenstand for markedsendringer som bankene forholder seg til. Enten du er ung selv, eller forelder, er det å opprette en BSU­konto et av de beste privatøkonomiske grepene du kan foreta deg.

Et lukrativt skattefradrag

BSU gir deg muligheten til et unikt skattefradrag. Dersom du sparer det maksimale beløpet på 25 000 kroner per år, får du et skattefradrag på 5 000 kroner i det inntektsåret. Denne summen er maksimumsgrensa for fradraget. Sparer du mindre enn 25 000 kroner et år, får du et skattefradrag på 20% av sparebeløpet. For å få fradraget må pengene settes inn på konto før utgangen av året. Det holder med andre ord å foreta innskuddet den 31. desember, for å få fradraget for det inntektsåret som gikk.

For at skattefradraget skal ha noen hensikt, er du nødt til å ha en viss inntekt. Hvor mye inntekt du må ha, avhenger av hvilke andre fradrag du også har krav på. Som en tommelfingerregel kan du ta utgangspunkt i en skattbar inntekt på minst 70 000 kroner. Tjener du mer enn det, vil du normalt få full fordel av skattefradraget for innskudd på BSU.

Bankfordelene med Boligsparing for Ungdom

Bankene tilbyr betydelig høyere renter på en BSU­konto, sammenlignet med andre sparekontoer. Fordi rentenivået er svært lavt for tiden, er innskuddsrentene på brukskontoer som regel null, mens vanlige sparekontoer strekker seg opp mot 1% hos de største banken. De effektive innskuddsrentene på en BSU­konto derimot, kan komme opp i 5%, alt avhengig av hvilken bank du velger og hvor stor sparesummen er totalt. Hos de fleste banker vil det holde at sparebeløpet på en BSU­konto er 50 000 kroner, for at du skal få de høyeste innskuddsrentene. Med andre ord er det betydelige beløp å tjene på å velge BSU fremfor de fleste vanlige sparekontoer.

Samlet sett gir skattefradraget, rentene og renters rente, en svært lukrativ inntekt. I tillegg ligger det en potensiell besparelse i fremtiden. Gitt at du skal investere i egen bolig, og ikke har nok egenkapital, er det sannsynlig at du må ta opp egne lån for å få endene til å møtes. Disse lånene kommer til å koste deg penger i form av både rentekostnader, og et potensielt inntektstap på avkastning du går glipp av fra de samme pengene. Med en velfylt BSU­konto vil du sannsynligvis klare kravet til egenkapital uten å måtte låne andre steder!

Viktig ­ les det med liten skrift!

BSU er en ordning opprettet for å hjelpe unge mennesker med å skaffe egenkapital til sin første bolig. Derfor kreves det at pengene du sparer på BSU­kontoen, og som du får skattefordelene av, må brukes til nettopp boligkjøp. Den totale skattefordelen er på 60 000 kroner (20% av 300 000 kroner). Bruker du pengene på BSU­kontoen til noe annet enn boligkjøp, vil Skatteetaten kreve tilbake hele skattefordelen du har mottatt.

Vær også oppmerksom på at de fleste banker vil kreve en uttaksprovisjon, dersom du tar ut hele eller deler av beløpet du sparer på en BSU­konto.

Tips til en ekstra inntekt

Dersom du har lav inntekt, vil skattefordelen av Boligsparing for ungdom være irrelevant. Men, bankenes innskuddsrente er fortsatt lukrativ. Siden rentefordelen er helt opp til 5% når dette skrives, og dermed langt over den avkastningen du ellers kan forvente fra sparing, bør du vurdere å spare på en BSU­konto, selv om du ikke har sparing til egenkapital som mål. Har du maksimumsbeløpet på kr 300 000 stående på en BSU­konto, gir det deg hele 15 000 kroner i brutto kapitalinntekt i året. Den samme summen på en vanlig sparekonto, gir deg per i dag rundt 3 000 kroner i inntekt.

Har du ungdom i huset?

Når barna dine en gang blir voksne, vil de høyst sannsynligvis ønske å invester i egen bolig. Kravet til egenkapital er for tiden på 15%, noe som utgjør en betydelig sum for de fleste. Koster boligen for eksempel 2 millioner kroner, må kjøperen stille med hele 300 000 kroner i egenkapital. Boligprisene, sammen med dette kravet, gjør at mange unge har store vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet. Utnytter du tilbudet om Boligsparing for ungdom fullt ut, vil du per i dag kunne oppnå en egenkapital på 400 000 kroner (300 000 i maksimumsbeløp, pluss rentene, dersom du lar de bli stående på kontoen).

Oppretter du en BSU­konto for barna dine, vil du hjelpe de langt på vei når de en gang trenger egenkapital til bolig. Arv og gaver bør vurderes å settes inn på en egen BSU­konto i barnets navn, der rentebetingelsene er som regel langt bedre.

Betale egen gjeld først?

Før du velger å spare i BSU for barna dine, bør du ta hensyn til dine egne lån. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at boligmarkedet er like presset når barna blir voksne, som det er i dag. Dermed er det heller ikke sikkert barnas behov for egenkapital til bolig blir like stort.

For enkelte familier vil det kunne lønne seg rent økonomisk, å prioritere nedbetaling av egen gjeld først, fremfor sparing. Arv fra besteforeldre eller andre slektninger, eller andre midler som likevel ikke kunne gått til nedbetaling av egen gjeld, er penger man bør vurdere å sette på BSU-konto. Midler fra foreldrenes inntekter er det som avveiningen dreier seg om. Der vil det ofte lønne seg å først nedbetale egne lån, før man sparer på vegne av barna.

Vær oppmerksom på Lånekassen

Per i dag er det slik at en student kan få avkortet stipend fra Statens lånekasse for utdanning, dersom formuen overstiger 300 000 kroner. I fremtiden vil dette beløpet sannsynligvis justeres regelmessig til en høyere sum. Med andre ord bør du vurdere hvor mye du skal spare på vegne av barna dine, eller for deg selv om du er under 33 år. Rente­ og skattefordelen av en BSU-konto og andre sparekontoer, kan komme til å bli mindre verdt enn det tapet en avkortning i stipend kan utgjøre. Det anbefales at man holder seg oppdatert på hva beløpsgrensa er hos Lånekassen, og sparer ut i fra det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *